Trang trí để bàn, Trang Tri De Ban

Những vật đặt trên bàn để nhằm mục đích trang trí : tượng gốm sứ , đồng hồ để bàn, hộp bút, ly,,,

...